Uudised

VÕRU VALLAS KEHTIVAD PIIRANGUD PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPEMIST 15. mai Siiri


14. mail toimus Võru valla kriisikomisjoni koosolek, kus tehti järgmised ettepanekud ja otsused.

 

Vallakodanike ja teiste isikute vastuvõtt vallamajas alates 18.05.2020

Teenindamine toimub eelkõige e-posti ja telefoni teel. Kui see pole võimalik, siis toimub kohtumine ametnikuga eelneval kokkuleppel. Ametnike kontaktandmed on nähtavad vallamaja peaukse juures ja kättesaadavad valla kodulehelt (https://voruvald.kovtp.ee/uldinfo).

Dokumente saab vajadusel jätta vallamaja ees olevasse postkasti.

Sotsiaalosakonna klientidel palume kasutada sotsiaalosakonna eraldi sissepääsu (jälgida suunaviitasid).

Käte desinfitseerimine ja mask on kohustuslikud juba majja sisenemisel (välisuksel) ning seda kontrollib ametnik, kelle vastuvõtule saabutakse. Tagatud on kahe meetri nõue.

Teenuspunktides sotsiaaltöötajate vastuvõttu ei toimu kuni 31.05.2020.

 

Avalike asutuste avamine ja piirangud

1. Üldhariduskoolid – 15. maist on lubatud osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult ja võimalusel järgides 2+2 reeglit. Täpsemad tingimused kehtestab iga haridusasutus eraldi.

2. Lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

3. Huviringid (rahvamajades) siseruumides – piirang mittetoimumise kohta kehtib kuni 31.05.2020, välitingimustes on ringide tegevus lubatud. Valla asutuste siseruumides üritusi ei korraldata ja ruume välja ei rendita.

4. Noortekeskused jäävad suletuks kuni 31. maini. Lubatud on teha välitegevusi, arvestades eriolukorrast väljumise piiranguid.

5. Raamatukogud avatakse piirangutega alates 18. maist. Kääpa raamatukogu jääb suletuks kuni 31.05.2020. Raamatukogudes kehtivad reeglid lugemissaalile (korraldab ja kontrollib raamatukogu personal): nelja ruutmeetri kohta üks inimene, lastenurki ei avata, kasutatud teavikud suunatakse 72 tunniks karantiini, lugejale kehtib maski nõue (lugeja enda mask), käte desinfitseerimisaine peab olema tagatud raamatukogu poolt.

6. Hooldekodud jäävad suletuks kuni 31.05.2020 ning lähtutakse Terviseameti nõuetest.

7. Avalikud saunad jäävad suletuks kuni 31.05.2020.

Väimela Tervisekeskuse ujumise hooaeg lõppeb 15.05.2020.

8. Jõusaalid – lubatud on spordiklubide, sealhulgas jõusaalide avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse 2+2 nõuet, siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis, välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.

9. Mängu- ja spordiväljakute järelevalve

Vallavalitsuse ametnikud ning avalike spordi- ja mänguväljakute valdajad teostavad järelevalvet spordi- ja mänguväljakute nõuetekohast kasutamist ning korraldatakse spordi- ja mänguväljakute desinfitseerimine.

 

Kalmer Puusepp

kriisikomisjoni esimees

allikas: https://voruvald.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/qOcMAkSePT5X/content/id/27664605?fbclid=IwAR2zk4JvrdKzAF-FhGmOfTjx0mVdlR2VIsZVJXKjf-6rl9Vf_YhHfwsJTqM

14. mail toimus Võru valla kriisikomisjoni koosolek, kus tehti järgmised ettepanekud ja otsused.

 

Vallakodanike ja teiste isikute vastuvõtt vallamajas alates 18.05.2020

Teenindamine toimub eelkõige e-posti ja telefoni teel. Kui see pole võimalik, siis toimub kohtumine ametnikuga eelneval kokkuleppel. Ametnike kontaktandmed on nähtavad vallamaja peaukse juures ja kättesaadavad valla kodulehelt (https://voruvald.kovtp.ee/uldinfo).

Dokumente saab vajadusel jätta vallamaja ees olevasse postkasti.

Sotsiaalosakonna klientidel palume kasutada sotsiaalosakonna eraldi sissepääsu (jälgida suunaviitasid).

Käte desinfitseerimine ja mask on kohustuslikud juba majja sisenemisel (välisuksel) ning seda kontrollib ametnik, kelle vastuvõtule saabutakse. Tagatud on kahe meetri nõue.

Teenuspunktides sotsiaaltöötajate vastuvõttu ei toimu kuni 31.05.2020.

 

Avalike asutuste avamine ja piirangud

1. Üldhariduskoolid – 15. maist on lubatud osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult ja võimalusel järgides 2+2 reeglit. Täpsemad tingimused kehtestab iga haridusasutus eraldi.

2. Lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

3. Huviringid (rahvamajades) siseruumides – piirang mittetoimumise kohta kehtib kuni 31.05.2020, välitingimustes on ringide tegevus lubatud. Valla asutuste siseruumides üritusi ei korraldata ja ruume välja ei rendita.

4. Noortekeskused jäävad suletuks kuni 31. maini. Lubatud on teha välitegevusi, arvestades eriolukorrast väljumise piiranguid.

5. Raamatukogud avatakse piirangutega alates 18. maist. Kääpa raamatukogu jääb suletuks kuni 31.05.2020. Raamatukogudes kehtivad reeglid lugemissaalile (korraldab ja kontrollib raamatukogu personal): nelja ruutmeetri kohta üks inimene, lastenurki ei avata, kasutatud teavikud suunatakse 72 tunniks karantiini, lugejale kehtib maski nõue (lugeja enda mask), käte desinfitseerimisaine peab olema tagatud raamatukogu poolt.

6. Hooldekodud jäävad suletuks kuni 31.05.2020 ning lähtutakse Terviseameti nõuetest.

7. Avalikud saunad jäävad suletuks kuni 31.05.2020.

Väimela Tervisekeskuse ujumise hooaeg lõppeb 15.05.2020.

8. Jõusaalid – lubatud on spordiklubide, sealhulgas jõusaalide avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse 2+2 nõuet, siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis, välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.

9. Mängu- ja spordiväljakute järelevalve

Vallavalitsuse ametnikud ning avalike spordi- ja mänguväljakute valdajad teostavad järelevalvet spordi- ja mänguväljakute nõuetekohast kasutamist ning korraldatakse spordi- ja mänguväljakute desinfitseerimine.

 

Kalmer Puusepp

kriisikomisjoni esimees

allikas: https://voruvald.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/qOcMAkSePT5X/content/id/27664605?fbclid=IwAR2zk4JvrdKzAF-FhGmOfTjx0mVdlR2VIsZVJXKjf-6rl9Vf_YhHfwsJTqM