VÕRU VALD SULGES AVALIKUD SPORDI- JA MÄNGUVÄLJAKUD

Loomise kuupäev 29.03.2020

Võru Vallavalitsus otsustas sulgeda alates 25. märtsist 2020 kõik valla omandis olevad avalikud spordi- ja mänguväljakud, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Piirang vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

 

Võru vallavalitsus paigaldab avalike spordi- ja mänguväljakute juurde keelavad sildid ja sulgeb atraktsioonid võimalusel piirdelintidega.

 

Võru valla kriisimeeskond palub tungivalt mitte koguneda inimestel ka parkidesse, spordiradadele ja muudesse kohtadesse. Võimalusel tuleks inimestel kodus püsida, kuid vabas õhus liikudes peab kindlasti hoidma vähemalt kaks meetrit distantsi. Poes tohiks käia vaid äärmisel vajadusel ja sealgi distantsi hoida.

 

Võru valla kriisimeeskond teeb üleskutse korteriühistutele sulgeda kortermajade juures olevad mänguväljakud.

 

Võru Vallavalitsus
e-post: vald@voruvald.ee
tel: 785 1242

Viimati muudetud 29.03.2020.