Võru keele nädal Puiga koolis

Loomise kuupäev 23.11.2020

 

Märdikuu algas Võrumaal võru keele nädalaga ja nii oli ka Puiga koolis nädala jooksul võimalik mitmetest huvitavatest tegevustest osa saada.

Esmaspäev (Iispäiv) algas QR-koodide lugemisega. Koodi lahtimurdjad said lugeda võrukeelseid lauseid ja püüdsid neid ka tõlkida.

Tublid olid 7. klassi õpilased, kes lahendasid ülesannet nii üksi kui ka grupiti. Esimene klass osales nuputamises koos klassijuhataja Annikaga.

Teisipäev (Tõõsõpäiv) pakkus võimaluse kokku viia võrokeeline sõna ja pilt.Ehk siis lapsed pidid teadma, kuidas mingit asja võru keeles nimetatakse. See ülesanne haaras kaasa palju õpilasi ja tõõnõ klass (2.klass) oli koos õpetaja Merikesega kõige rohkearvulisem osaleja.

Kõige paremini teati, kes on pini ja mis om väits.

Kolmapäev (kolmapäiv) tõi endaga kaasa võrokiilsete multikitõ kaemise algklassides ja alates viiendast klassist kullõldi võrokiilsit juttõ käesoleva teksti autori esituses.

Õpetaja Grethe eestvedamisel käis mitu klassi võrukeelsete trükiste näitust uudistamas.

Neljapäeval ja reedel (neläpäävä ja riidi) oli võimalik saalis vaadata väljapanekut võrukeelsetest trükistest, mis olid kogunenud ajapikku artikli autori riiulile.

Reedel (riidi) vaatasid lapsed Puiga Rahvamaja näiteringi etendust “Repän hanikaran”.

Rahvaliku lavaloo oli püüne pääle säädnü Vijardi Külli.

Nädala lõpetuseks mängisid arvutiringi õpilased Kahooti, mis oli koostatud võru keeles ja küsis ikka sõnade tähendust nii ja naapidi.

Selle nädala jooksul käisid koolimajas ringi ka Võro Keele Agendid ja rinnämärgi Kõnõlõ Mukka Võro Kiilt järgi sai teada, kellega võru keeles rääkida tasub.

Nädal oli tormiline ja vahva. Järgmisel aastal uuesti!

 

Tekst: Helve Ruul

nädala koordinaator (tsihihoitja)

Fotod: Helve Ruul

 

Viimati muudetud 23.11.2020.