SEPTEMBER

Loomise kuupäev 15.09.2020

Kolmapäev, 30. september 

 • Matemaatika tasemetöö 4. klass. 

Teisipäev, 29. september

 • Spordipäev. Raido Ränkeli loeng, maastikumäng kooli ümbruses, tuletõrjesport staadionil, Võru Biatlon esitlus. Tegevused kooliastmeti. 

Esmaspäev, 28. september 

 • Tasemetöö matemaatikas 7. klass.

Reede, 25. september

 • Kooli saalis võimlemise vahetunnid I kooliastmele. 

 • Täiendkoolitusel õp. Janeli Ilves ja õp. Tiina Tšugurov. 

 • Õppealajuhataja Keiu Mäeots ja õp. Veronika Toom vallas ümarlaua koosolekul.

 • 3. klass õppekäigul Ähijärvel (KIK projekt).

 • Õp. Kaia Vahtra täiendkoolitusel. 

 • Õp. Anne Reiljan ja Luule Kuus Qpig koolituspäeval Tartus. 

Neljapäev, 24. september 

 • 9. klassi õpilased õppekäigul Eesti Põllumajandusmuuseumis (KIK projekt).

 • Logopeed Malle Tolga logopeedide ainesektsiooni koosolekul.

 • Täiendkoolitusel õp. Janeli Ilves ja õp. Tiina Tšugurov. 

Kolmapäev, 23. september

 • Noorkotkad ja kodutütred õppematkal Valgesoos.

 • 4. klassi loodusõpetuse tasemetöö. 

 • Maakondlik murdmaajooksu võistlus Kubijal. Kiidame heade saavutuste eest.

Daniel Varikov (7. klass), kes saavutas PC 1000 m      I koha 

Oskar Klampe (7. klass), kes saavutas PC 1000  m II koha

Matthias Mõttus (7. klass), kes saavutas PB 1000 m II koha 

Reio Ermel (9. klass), kes saavutas PB 2000 m III koha. 

Teisipäev, 22. september

 • Toimus 7. klassi tasemetöö loodusõpetuses.

 • 7. - 9. klass õppekäigul Võrus (kinokülastus).

 • 3. klassi klassikoosolek Google Meedis.

Reede, 18. september 

 •  Õp. Kaija Vahtra  täiendkoolitus päevadel Tartus. 

 • Toimus õpilasesinduse koosolek. 

 • Õp. Anne Reiljan, õp. Aire Perk, õp. Merike Lipp maakondlike ainesektsioonide koosolekutel. 

Neljapäev, 17. september

 • 4. ja 5. klass käisid õppekäigul Piusal (KIK projekt).

 • Algasid 2. klassi ujumistunnid.

 • Toimus 6. klassi klassiõhtu. 

Kolmapäev, 16. september 

 • 6. klass käis õppekäigul Räpina Aianduskoolis (KIK projekt).

Teisipäev, 15. september 

 • Kooli võistkond  osales 6. - 9. klasside poiste maakonna koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel (välistaadionil). Juhendaja õp. Meelis Reinberg. 

 • Saavutati I koht. Õnnitleme!

Esmaspäev, 14. september 

 • Toimus õppenõukogu koosolek. 

 • Toimus õpetajate töökoosolek/koolitus. 

 • Õpilastel e-õppe päev. 

Reede, 11. september 

 • Toimus õpilasesinduse koosolek. 

Neljapäev, 10. september

 • Õp. Helve Ruul osales Võrumaa bioloogiaõpetajate ainesektsiooni õppepäeval. 

 • Toimus lastevanemate üldkoosolek (veebis).

 • Õp. Janeli Ilves osales Tartu Ülikooli eripedagoogika täiendkoolituspäevadel 10. - 12. septembril. 

Teisipäev, 8. september 

 • 2. klassi õpilased käisid õppekäigul Pokumaal (KIK projekt).

Reede, 4. september 

 • Õpilastel oli esitlus kooliastmete kaupa kooli ajaloost. Tähtsa päeva puhul söödi sünnipäevakringlit. 

Neljapäev, 3. september 

 • Kooli noorkotkad ja kodutütred käisid õppeekskursioonil Haapsalus ja looduse õppepäevadel Silma õpikojas 3. - 4. septembril. 

 • Kooli sünnipäeval tehti õpilastele ja õpetajatele veebipõhine viktoriin kooli ajaloost. 

Kolmapäev, 2. september

             Toimus 1. klassi klassikoosolek. 

Teisipäev, 1. september

 • Toimus tarkusepäeva aktus koolimaja ees. Sõlmiti koolirahu leping. Klassijuhatajatund.

 

Viimati muudetud 02.11.2020.