Päike kooli!

Loomise kuupäev 03.09.2020

26.augustil oli ilus päikesepaisteline ilm ja ka Puiga Põhikoolile oli päev päikseline. Nimelt otsustas perekond Mägi kinkida uurimistöö tarbeks kokku pandud päikeseelektrijaama ühele Võru maakonna koolile. Tingimuseks oli essee, mis põhjendaks nimetatud süsteemi vajalikkust kooli õppetöös.

 

“Puiga Põhikool asub Võru vallas, kena päikeseküllase Haanja kõrgustiku nõlval.

Kooli programmis on väga tähtsal kohal jäätkusuutliku elu arendamise võimaluste tutvustamine.

Päikeseenergia kasutamist tutvustatakse loodusõpetuse, geograafia ja füüsika tundides.

Taastuvenergia kasutamine on looduse mitmekesisuse sailitamiseks väga oluline.

Paikesepaneelidega saaksime lastele tutvustada energia tootmise võimalusi ilma fossiilsete kütuste kasutamiseta.

Elektrienergiat kasutatakse igas majapidamises. Pakutav süsteem annab füüsika tundides võimaluse uurida energia tootmist ja ka kasutamist.

Kuna süsteem on ka mõõdikutega varustatud, saaks teha arvutusi elektrienergia maksumuse kohta.

Süsteem võiks saada ka põhikooli uurimistöö objektiks mõnele õpilasele või õpilasrühmale.”

 

See on osaline väljavõte meie poolt kirjutatud esseest. Lisasime ka õpitulemused ainekavadest ja õpisisu, mis peaks tulemusteni viima.

 

Kolmapäeval, 26. augustil oligi suur rõõm vastu võtta perekond Mägi kingitus koolile. Suur tänu!

 

Helve Ruul

Viimati muudetud 10.09.2020.