Uudised

Õppetöö korraldus 26.04 - 2.05.2021 23. aprill Siiri


26.04 - 2.05.2021 jätkub õppetöö virtuaalses õppekeskkonnas.

Hariduslike erivajadusetega õpilaste õpetamine toimub  sel nädalal virtuaalses keskkonnas ja kokkulepete sõlmimiseks  võetakse vanematega personaalselt ühendust. Täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli kaudu.

 

Puiga koolipere

26.04 - 2.05.2021 jätkub õppetöö virtuaalses õppekeskkonnas.

Hariduslike erivajadusetega õpilaste õpetamine toimub  sel nädalal virtuaalses keskkonnas ja kokkulepete sõlmimiseks  võetakse vanematega personaalselt ühendust. Täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli kaudu.

 

Puiga koolipere