Õppetöö korraldus 13.03 - 16.03.2020

Loomise kuupäev 12.03.2020

Head õpilased ja vanemad!


Seoses vajadusega tõkestada viiruse levikut, viime ennetava tegevusena õppetöö R, 13.03 - E, 16.03 (kaasa arvatud)  e-õppele.

See tähendab, et 13. märtsist 16. märtsini on koolimaja suletud ning tavapäraseid õppetunde ei toimu. Õpilased õpivad  kodus. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni e-kooli vahendusel  koduse ülesandena. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks.
Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi küsida e-kooli/ e-kirja vahendusel.

Jooksvat infot edastame e-kooli ja kooli kodulehe kaudu.

Viimati muudetud 24.03.2020.