Uudised

Õppekorraldus 22.03 - 11.04 18. märts Siiri


22.03 - 11.04.2021.a  jätkub õppetöö virtuaalses õppekeskkonnas.

Hariduslike erivajadusetega õpilaste õpetamine toimub koolis kontaktselt ja kokkulepete sõlmimiseks  võetakse vanematega personaalselt ühendust. Täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli  kaudu.

 

22.03 - 11.04.2021.a  jätkub õppetöö virtuaalses õppekeskkonnas.

Hariduslike erivajadusetega õpilaste õpetamine toimub koolis kontaktselt ja kokkulepete sõlmimiseks  võetakse vanematega personaalselt ühendust. Täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli  kaudu.