Õppekorraldus 22.03 - 11.04

Loomise kuupäev 18.03.2021

22.03 - 11.04.2021.a  jätkub õppetöö virtuaalses õppekeskkonnas.

Hariduslike erivajadusetega õpilaste õpetamine toimub koolis kontaktselt ja kokkulepete sõlmimiseks  võetakse vanematega personaalselt ühendust. Täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli  kaudu.

 

Viimati muudetud 18.03.2021.