Uudised

Õppekorraldus 12. - 25. aprill 07. aprill Siiri


12.- 16. aprill 2021.a  jätkub õppetöö virtuaalses õppekeskkonnas.

Hariduslike erivajadusetega õpilaste õpetamine toimub koolis kontaktselt ja kokkulepete sõlmimiseks  võetakse vanematega personaalselt ühendust. Täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli  kaudu.

19. - 25. aprill on koolivaheaeg.

 

 

 

12.- 16. aprill 2021.a  jätkub õppetöö virtuaalses õppekeskkonnas.

Hariduslike erivajadusetega õpilaste õpetamine toimub koolis kontaktselt ja kokkulepete sõlmimiseks  võetakse vanematega personaalselt ühendust. Täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli  kaudu.

19. - 25. aprill on koolivaheaeg.