Uudised

Jõulueelsed piirangud haridusasutustele, noorsootööle, huvitegevusele 11. detsember Siiri

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini.


Puiga Põhikooli õppe korraldamise kord 14.-22.detsember 2020 on lisatud eKooli keskkonda.

Haridus- ja Teadusministeeriumi infokiri.

Puiga Põhikooli õppe korraldamise kord 14.-22.detsember 2020 on lisatud eKooli keskkonda.

Haridus- ja Teadusministeeriumi infokiri.