Uudised

Emakeelepäeva tähistamine 22. märts Siiri


Kooliperena oleme küll üksteisest kaugel, kuid see ei sega meie ettevõtmisi, et midagi ühiselt luua. Tähistamaks emakeelepäeva, said algklassiõpilased ülesandeks mängida üht  äraarvamise mängu, mille käigus tuli neil ühtlasi iseloomustada meie metsade asukaid. Iseloomustavatest sõnadest tekkisid suured sõnapilved, millest selgus, et rebast on peetud läbi aegade kavalaks kanavargaks, hunti ikka julgeks „metsa arstiks“, jänest väledaks ja karu suureks, maiaks ning kohmakaks mesikäpaks. Tore, et rahvajutud ja -pärimused on liikunud põlvest põlve ning suust suhu.

 

Mäng ja sõnapilved asuvad siin.

Ürituse eestvedajad: Annika Laane ja Merike Lipp

Kooliperena oleme küll üksteisest kaugel, kuid see ei sega meie ettevõtmisi, et midagi ühiselt luua. Tähistamaks emakeelepäeva, said algklassiõpilased ülesandeks mängida üht  äraarvamise mängu, mille käigus tuli neil ühtlasi iseloomustada meie metsade asukaid. Iseloomustavatest sõnadest tekkisid suured sõnapilved, millest selgus, et rebast on peetud läbi aegade kavalaks kanavargaks, hunti ikka julgeks „metsa arstiks“, jänest väledaks ja karu suureks, maiaks ning kohmakaks mesikäpaks. Tore, et rahvajutud ja -pärimused on liikunud põlvest põlve ning suust suhu.

 

Mäng ja sõnapilved asuvad siin.

Ürituse eestvedajad: Annika Laane ja Merike Lipp