Koolielu

Huviringid


Puiga Põhikoolis   algab  ringide töö septembrist. Esimesel nädalal
valivad lapsed endale sobiva ringi. Hea tava on, et valitud ringi
tööst võtab laps osa õppeaasta lõpuni. Ringides osalemise tasu ei ole.
Kui ringitöös on vaja täiendavaid vahendeid, siis palub ringijuht
materjalide ostmiseks raha.

Õppeaastal 2019-2020 alustavad tööd järgmised ringid:

 

1. Ansamblid ja solistid –4. -9.klass – Kirsika Teekel

2. Mudilaskoor – 1.-4.klass –  Kirsika Teekel

3. Pilliring – 4.klass – Kirsika Teekel

4. Tantsuline liikumine – 1.-3. klass – Eve Kirs

5. Tüdrukute ja poiste  korvpall – Meelis Reinberg

6. Algajate korvpall – Meelis Reinberg

7. Vabaaja spordiring – Meelis Reinberg

8. Naharing – 4.-9.klass – Maire Noormaa

9. Saviring – 1.-5.klass – Maire Noormaa

10. Pillimäng – 1.-3.lass – Tiina Rõigas

11. Solistid – 1.-3.klass – Tiina Rõigas

12. Rahvatants – 2.-3.klass – Silja Oss

13. Line-tants  – 4.-6.klass – Silja Oss

14. Rahvatants/laulumäng – 1.klass – Silja Oss

15. Näitering – 5.-9.klass – Merike Lipp

16. Tehnikaring – 2.-9.klass – Avo Aia

17. Robootika – 2.-9.klass  Siiri Plangi

18. Noorkotkad ja Kodutütred – 2.-7.kl Merike Niitmets 

19. Nutikas   sõber-arvuti! – 5.-8.klass Helve Ruul

 

Kevadel saab vaadata valminud töödest näitust.

Ringides osalemine annab lastele esinemiskogemuse, julguse,
eneseteostuse, eneseületamise võimaluse, teistega  arvestamise oskuse,
rühmas töötamise kogemuse, kohusetunde ja loomisrõõmu. Laps kogub
positiivseid emotsioone ja vaba  aeg on nutikalt ning aktiivselt
sisustatud.

Rõõmukilkeid igasse ringi!

Ringide tunniplaan  

Ringide tutvustus 

Aeroobika-võimlemine tutvustus 

Puiga Põhikoolis   algab  ringide töö septembrist. Esimesel nädalal
valivad lapsed endale sobiva ringi. Hea tava on, et valitud ringi
tööst võtab laps osa õppeaasta lõpuni. Ringides osalemise tasu ei ole.
Kui ringitöös on vaja täiendavaid vahendeid, siis palub ringijuht
materjalide ostmiseks raha.

Õppeaastal 2019-2020 alustavad tööd järgmised ringid:

 

1. Ansamblid ja solistid –4. -9.klass – Kirsika Teekel

2. Mudilaskoor – 1.-4.klass –  Kirsika Teekel

3. Pilliring – 4.klass – Kirsika Teekel

4. Tantsuline liikumine – 1.-3. klass – Eve Kirs

5. Tüdrukute ja poiste  korvpall – Meelis Reinberg

6. Algajate korvpall – Meelis Reinberg

7. Vabaaja spordiring – Meelis Reinberg

8. Naharing – 4.-9.klass – Maire Noormaa

9. Saviring – 1.-5.klass – Maire Noormaa

10. Pillimäng – 1.-3.lass – Tiina Rõigas

11. Solistid – 1.-3.klass – Tiina Rõigas

12. Rahvatants – 2.-3.klass – Silja Oss

13. Line-tants  – 4.-6.klass – Silja Oss

14. Rahvatants/laulumäng – 1.klass – Silja Oss

15. Näitering – 5.-9.klass – Merike Lipp

16. Tehnikaring – 2.-9.klass – Avo Aia

17. Robootika – 2.-9.klass  Siiri Plangi

18. Noorkotkad ja Kodutütred – 2.-7.kl Merike Niitmets 

19. Nutikas   sõber-arvuti! – 5.-8.klass Helve Ruul

 

Kevadel saab vaadata valminud töödest näitust.

Ringides osalemine annab lastele esinemiskogemuse, julguse,
eneseteostuse, eneseületamise võimaluse, teistega  arvestamise oskuse,
rühmas töötamise kogemuse, kohusetunde ja loomisrõõmu. Laps kogub
positiivseid emotsioone ja vaba  aeg on nutikalt ning aktiivselt
sisustatud.

Rõõmukilkeid igasse ringi!

Ringide tunniplaan  

Ringide tutvustus 

Aeroobika-võimlemine tutvustus