Koolielu

Huviringid


Puiga Põhikoolis   algab  ringide töö septembrist. Esimesel nädalal
valivad lapsed endale sobiva ringi. Hea tava on, et valitud ringi
tööst võtab laps osa õppeaasta lõpuni. Ringides osalemise tasu ei ole.
Kui ringitöös on vaja täiendavaid vahendeid, siis palub ringijuht
materjalide ostmiseks raha.

2021-2022. õppeaastal alustavad tööd järgmised ringid:

1.            Ansamblid ja solistid –4. -9.klass – Kirsika Teekel

2.            Mudilaskoor – 1.-5.klass –  Kirsika Teekel

3.            Pilliring – 5.klass – Kirsika Teekel

4.            Võimlemis- ja tantsutreening – 3.-.4. klass – Eve Kirs

5.            Aeroobika- ja tantsutreening – 5.-9. klass – Eve Kirs

6.            Tantsuline liikumine – 1.-2. klass – Eve Kirs

7.            Tüdrukute ja poiste  korvpall – Meelis Reinberg

9.          Algajate korvpall – Meelis Reinberg

10.          Vabaaja spordiring – Meelis Reinberg

11.          Naharing – 3.-9.klass – Maire Noormaa

12.          Saviring – 1.-5.klass – Maire Noormaa

13.          Pillimäng – 1.-3. klass – Tiina Rõigas

14.          Solistid – 1.-3. klass – Tiina Rõigas

15.          Rahvatants – 2.-4.klass – Silja Oss

16.          Näitering – 5.-9.klass – Merike Lipp

17.          Tehnikaring – 2.-9.klass – Avo Aia

18.           Robootika – 2.-9.klass  Kirsika Teekel

19.          Noorkotkad ja Kodutütred – 2.-8.kl Merike Niitmets

Kevadel saab vaadata valminud töödest näitust.

Ringides osalemine annab lastele esinemiskogemuse, julguse,
eneseteostuse, eneseületamise võimaluse, teistega  arvestamise oskuse,
rühmas töötamise kogemuse, kohusetunde ja loomisrõõmu. Laps kogub
positiivseid emotsioone ja vaba  aeg on nutikalt ning aktiivselt
sisustatud.

Rõõmukilkeid igasse ringi!

Ringide tunniplaan  2021/2022

Ringide tutvustus 

Aeroobika-võimlemine tutvustus 

Puiga Põhikoolis   algab  ringide töö septembrist. Esimesel nädalal
valivad lapsed endale sobiva ringi. Hea tava on, et valitud ringi
tööst võtab laps osa õppeaasta lõpuni. Ringides osalemise tasu ei ole.
Kui ringitöös on vaja täiendavaid vahendeid, siis palub ringijuht
materjalide ostmiseks raha.

2021-2022. õppeaastal alustavad tööd järgmised ringid:

1.            Ansamblid ja solistid –4. -9.klass – Kirsika Teekel

2.            Mudilaskoor – 1.-5.klass –  Kirsika Teekel

3.            Pilliring – 5.klass – Kirsika Teekel

4.            Võimlemis- ja tantsutreening – 3.-.4. klass – Eve Kirs

5.            Aeroobika- ja tantsutreening – 5.-9. klass – Eve Kirs6.            Tantsuline liikumine – 1.-2. klass – Eve Kirs

7.            Tüdrukute ja poiste  korvpall – Meelis Reinberg

9.          Algajate korvpall – Meelis Reinberg

10.          Vabaaja spordiring – Meelis Reinberg

11.          Naharing – 3.-9.klass – Maire Noormaa

12.          Saviring – 1.-5.klass – Maire Noormaa

13.          Pillimäng – 1.-3. klass – Tiina Rõigas

14.          Solistid – 1.-3. klass – Tiina Rõigas

15.          Rahvatants – 2.-4.klass – Silja Oss

16.          Näitering – 5.-9.klass – Merike Lipp

17.          Tehnikaring – 2.-9.klass – Avo Aia

18.           Robootika – 2.-9.klass  Kirsika Teekel

19.          Noorkotkad ja Kodutütred – 2.-8.kl Merike Niitmets

Kevadel saab vaadata valminud töödest näitust.

Ringides osalemine annab lastele esinemiskogemuse, julguse,
eneseteostuse, eneseületamise võimaluse, teistega  arvestamise oskuse,
rühmas töötamise kogemuse, kohusetunde ja loomisrõõmu. Laps kogub
positiivseid emotsioone ja vaba  aeg on nutikalt ning aktiivselt
sisustatud.

Rõõmukilkeid igasse ringi!

Ringide tunniplaan  2021/2022

Ringide tutvustus 

Aeroobika-võimlemine tutvustus