Õppetöö

Filtreeri

Kõik Õpetajad Klassijuhatajad Juhtkond Töötajad

Ametikoht
 

Avo Aia

Tehnoloogiaõpetus
avo.aia@puigapk.com


Kirsika Teekel

Muusikaõpetus, haridustehnoloog
kirsika.teekel@puigapk.com


Diana Kibal

Vene keel, pikapäevarühm, 6. kl klassijuhataja
diana.kibal@puigapk.com


Annika Laane

inglise keel, pikapäevarühm
annika.laane@puigapk.com


Merike Lipp

3. kl klassijuhataja, algõpetus, inimeseõpetus
merike.lipp@puigapk.com


Anneli Mee

8. kl klassijuhataja, õpetaja
anneli.mee@puigapk.com


Keiu Mäeots

Õppealajuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
keiu.maeots@puigapk.com


Anneli Orion

2. kl klassijuhataja, algõpetus, eesti keel ja kirjandus, pikapäevarühm
anneli.orion@puigapk.com


Silja Oss

1. kl klassijuhataja, algõpetus, käsitöö
silja.oss@puigapk.com


Aire Perk

Kunstiõpetus
aire.perk@puigapk.com


Siiri Plangi

Direktor
507 1012
siiri.plangi@puigapk.com


Anne Reiljan

Matemaatika
anne.reiljan@puigapk.com


Meelis Reinberg

5. kl klassijuhataja, kehaline kasvatus
meelis.reinberg@puigapk.com


Helve Ruul

Loodusained
helve.ruul@puigapk.com


Veronika Toom

4. kl klassijuhataja, kunsti- ja tööõpetus
veronika.toom@puigapk.com


Tiina Tšugurov

Abiõpetaja
tiina.tsugurov@puigapk.com


Kaija Vahtra

7. kl klassijuhataja, kehaline kasvatus
kaija.vahtra@puigapk.com