Õppetöö

Filtreeri

Kõik Õpetajad Klassijuhatajad Juhtkond Töötajad

Ametikoht
 

Avo Aia

Tehnoloogiaõpetus
avo.aia@puigapk.com


Kirsika Teekel

Muusikaõpetus, haridustehnoloog
kirsika.teekel@puigapk.com


Diana Kibal

Vene keel, pikapäevarühm, 5. kl klassijuhataja
diana.kibal@puigapk.com


Annika Laane

2. kl klassijuhataja, inglise keel, pikapäevarühm
annika.laane@puigapk.com


Merike Lipp

3. kl klassijuhataja, algõpetus, inimeseõpetus
merike.lipp@puigapk.com


Anneli Mee

7. kl klassijuhataja, õpetaja
anneli.mee@puigapk.com


Keiu Mäeots

8. kl klassijuhataja, õppealajuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
keiu.maeots@puigapk.com


Anneli Orion

1. kl klassijuhataja, algõpetus, eesti keel ja kirjandus, pikapäevarühm
anneli.orion@puigapk.com


Silja Oss

4. kl klassijuhataja, algõpetus, käsitöö
silja.oss@puigapk.com


Aire Perk

Kunstiõpetus
aire.perk@puigapk.com


Siiri Plangi

Direktor
507 1012
siiri.plangi@puigapk.com


Anne Reiljan

9.kl klassijuhataja, matemaatika
anne.reiljan@puigapk.com


Meelis Reinberg

Kehaline kasvatus
meelis.reinberg@puigapk.com


Helve Ruul

Loodusained
helve.ruul@puigapk.com


Tiina Rõigas

Muusika, pikapäevarühm
tiina.roigas@puigapk.com


Veronika Toom

3.kl klassijuhataja, kunsti- ja tööõpetus
veronika.toom@puigapk.com


Tiina Tšugurov

Abiõpetaja
tiina.tsugurov@puigapk.com

Vastuvõtuaeg:

Teisipäev - 6.tund - abiõpetaja kabinet (126)

Kaija Vahtra

6. kl klassijuhataja, kehaline kasvatus
kaija.vahtra@puigapk.com