Uudised

NB! Õppekorraldus 8. - 12. märts 08. märts Siiri


8. - 10. märts

1.-4. klasside tunnid toimuvad koolimajas.
5.-9. klasside õppetöö viiakse läbi veebiõppe vormis.


Pikapäevarühmad töötavad kuni kell 13.45.
Koolibussid väljuvad Puigalt kell 13.50 ja kell 14.00.

Kontaktõppel olijatele toimub toitlustamine koolis tavapärastel aegadel v.a 4. klass, kes sööb peale 4. tundi. Pikapäeva toitlustamine toimub peale 6. tundi.
Veebiõppel olijatele pannakse kokku toidupakid.
Kooli on lubatud kutsuda distantsõppe lapsi konsultatsioonideks ja järeleaitamiseks, kuid selleks teeme eelnevalt kokkulepped, et õppetöö toimuks hajutatatult ja ohutult.

NB! Teisipäeval toimub koolitöötajate vaktsineerimine, millest tulenevalt võib õpilaste päevakavva tulla kiireloomulisi muudatusi. Mõistvat suhtumist!

 

11.-12. märts

Vabariigi valitsuse juhised "Distantsõppe korraldamiseks üldhariduskoolidele" asuvad siin ja eKoolis.

Alates 11. märtsil jäävad kõik 1.–9. klasside õpilased distantsõppele. Õppetöö toimub tunniplaani alusel iseseisva töö ja videotundidena. Tuge vajavate õpilaste vanematega võetakse personaalselt ühendust ja lepitakse kokku, kuidas õpilast toetada. 

Detailsema info leiate eKoolist.

8. - 10. märts

1.-4. klasside tunnid toimuvad koolimajas.
5.-9. klasside õppetöö viiakse läbi veebiõppe vormis.


Pikapäevarühmad töötavad kuni kell 13.45.
Koolibussid väljuvad Puigalt kell 13.50 ja kell 14.00.

Kontaktõppel olijatele toimub toitlustamine koolis tavapärastel aegadel v.a 4. klass, kes sööb peale 4. tundi. Pikapäeva toitlustamine toimub peale 6. tundi.
Veebiõppel olijatele pannakse kokku toidupakid.
Kooli on lubatud kutsuda distantsõppe lapsi konsultatsioonideks ja järeleaitamiseks, kuid selleks teeme eelnevalt kokkulepped, et õppetöö toimuks hajutatatult ja ohutult.

NB! Teisipäeval toimub koolitöötajate vaktsineerimine, millest tulenevalt võib õpilaste päevakavva tulla kiireloomulisi muudatusi. Mõistvat suhtumist!

 

11.-12. märts

Vabariigi valitsuse juhised "Distantsõppe korraldamiseks üldhariduskoolidele" asuvad siin ja eKoolis.

Alates 11. märtsil jäävad kõik 1.–9. klasside õpilased distantsõppele. Õppetöö toimub tunniplaani alusel iseseisva töö ja videotundidena. Tuge vajavate õpilaste vanematega võetakse personaalselt ühendust ja lepitakse kokku, kuidas õpilast toetada. 

Detailsema info leiate eKoolist.