Uudised

Õppetöö korraldus 3.05 - 14.05.2021 29. aprill Siiri


Alates 3. maist on kontaktõppel 1.- 4. klassi, 9. klassi ja haridusliku erivajadusega  õpilased. Täpsemad kokkulepped sõlmitakse vanematega personaalselt ning  täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli kaudu.

 

 

Püsime terved!

Puiga kooli juhtkond

Alates 3. maist on kontaktõppel 1.- 4. klassi, 9. klassi ja haridusliku erivajadusega  õpilased. Täpsemad kokkulepped sõlmitakse vanematega personaalselt ning  täiendav info õppekorralduse, huvitegevuse ja toidupakkide  kohta  jagatakse eKooli kaudu.

 

 

Püsime terved!

Puiga kooli juhtkond