Uudised

Õppetöö korraldus 16.03 - 27.03. 2020 16. märts Siiri


ÕPILASTELE JA LAPSEVANEMATELE:

 

Puiga Põhikool läheb alates 16.03.2020 üle distantsõppele. See tähendab, et õpilased saavad õpetajatelt õppeülesandeid ja juhiseid eKooli kaudu, õpilased omakorda annavad õpetajatele tagasisidet kodus tehtust. 

Distantsõppe läbiviimise õnnestumiseks on oluline:

 1. Kõigil 1.-9. kl õpilasel on vajalik isiklik eKooli konto.Õpetajad kannavad õppeülesanded eKooli koduste ülesannete alla eelmise päeval kella 17.00 vastavalt koolis kehtivale tunniplaanile. Tunniplaan on nähtav kooli kodulehel.
 2. Palume jälgida e-kanaleid igapäevaselt. Distantsõppe korraldamise informatsiooni jagatakse koolikodulehe ja eKooli kaudu.  
 3. Õpilasel peavad olema tehtud kõik õpetaja poolt antud ülesanded (mure korral võta julgesti ühendust aineõpetaja või klassijuhatajaga).
 4. Õpetajad ja kooli juhtkond on valmis vastama õpilaste ja vanemate küsimustele iga päev kell 09.00-12.00 ja õhtuti kell 18.00-19.00 e-kirja või eKooli suhtluse kaudu.
 5. Kontaktisikuks kooli ja kodu vahel on klassijuhataja. 
 6. Lapsevanem teavitab haigestunud (ja annab ka teada, kui laps saab terveks) lapsest klassijuhatajat, siis omame ülevaadet, kes teevad õppeülesandeid.
 7. Võimalusel hinnatakse õppeülesandeid või antakse tagasisidet ja/või hinnanguid. Tähtajaks esitamata tööd tähistatakse eKoolis märkega „0”.

 

Õpilase, lapsevanema, aineõpetaja nõustamine toimub vajadusel meili teel, klassijuhatajaga meili või telefoni teel. Vajadusel ja kokkuleppel ka videosilla vahendusel.  

Koolipoolne abi ja nõustamine 

meili aadressid kooli kodulehel: https://puigapk.edu.ee/kontakt

Siiri Plangi: kooli korraldus +3725071012

Keiu Mäeots: õppetöö korraldus +372 5227609 

Kirsika Teekel: arvutialane nõustamine 

Malle Tolga: logopeediline nõustamine (5.-9. kl) 

Katrin Koort: sotsiaalpedagoogiline nõustamine (1.-9. kl) 

Janeli Ilves: matemaatika abi (1.-5. kl) Kui on täiendavaid küsimusi, siis võtke julgesti ühendust!

Puiga Põhikooli juhtkond

 

ÕPILASTELE JA LAPSEVANEMATELE:

 

Puiga Põhikool läheb alates 16.03.2020 üle distantsõppele. See tähendab, et õpilased saavad õpetajatelt õppeülesandeid ja juhiseid eKooli kaudu, õpilased omakorda annavad õpetajatele tagasisidet kodus tehtust. 

Distantsõppe läbiviimise õnnestumiseks on oluline:

 1. Kõigil 1.-9. kl õpilasel on vajalik isiklik eKooli konto.Õpetajad kannavad õppeülesanded eKooli koduste ülesannete alla eelmise päeval kella 17.00 vastavalt koolis kehtivale tunniplaanile. Tunniplaan on nähtav kooli kodulehel.
 2. Palume jälgida e-kanaleid igapäevaselt. Distantsõppe korraldamise informatsiooni jagatakse koolikodulehe ja eKooli kaudu.  
 3. Õpilasel peavad olema tehtud kõik õpetaja poolt antud ülesanded (mure korral võta julgesti ühendust aineõpetaja või klassijuhatajaga).
 4. Õpetajad ja kooli juhtkond on valmis vastama õpilaste ja vanemate küsimustele iga päev kell 09.00-12.00 ja õhtuti kell 18.00-19.00 e-kirja või eKooli suhtluse kaudu.
 5. Kontaktisikuks kooli ja kodu vahel on klassijuhataja. 
 6. Lapsevanem teavitab haigestunud (ja annab ka teada, kui laps saab terveks) lapsest klassijuhatajat, siis omame ülevaadet, kes teevad õppeülesandeid.
 7. Võimalusel hinnatakse õppeülesandeid või antakse tagasisidet ja/või hinnanguid. Tähtajaks esitamata tööd tähistatakse eKoolis märkega „0”.

 

Õpilase, lapsevanema, aineõpetaja nõustamine toimub vajadusel meili teel, klassijuhatajaga meili või telefoni teel. Vajadusel ja kokkuleppel ka videosilla vahendusel.  

Koolipoolne abi ja nõustamine 

meili aadressid kooli kodulehel: https://puigapk.edu.ee/kontakt

Siiri Plangi: kooli korraldus +3725071012

Keiu Mäeots: õppetöö korraldus +372 5227609 

Kirsika Teekel: arvutialane nõustamine 

Malle Tolga: logopeediline nõustamine (5.-9. kl) 

Katrin Koort: sotsiaalpedagoogiline nõustamine (1.-9. kl) 

Janeli Ilves: matemaatika abi (1.-5. kl) Kui on täiendavaid küsimusi, siis võtke julgesti ühendust!

Puiga Põhikooli juhtkond