Uudised

Info sügisel kooliteed alustavate laste vanematele. 21. mai Ylle


 

1. klassi astuvate laste lisadokumendid (koolivalmiduskaart, koopia sünnitunnistusest ja 3x4 foto)

tuua kooli hiljemalt 30. juuniks 2020 (E - R kell 8.00 - 14.00). 

Info uute õpilaste vastuvõtmise kohta leiad  lingi alt   https://puigapk.edu.ee/et/vastuvotu-tingimused-ja-kord Dokument sisaldab ka taotluse vormi. 

Taotlus saata aadressil puigakool@gmail.com või tuua kooli sekretäri kätte (tel 53434383). 

 

Info: Direktor Siiri Plangi (tel 50 71012)

 

1. klassi astuvate laste lisadokumendid (koolivalmiduskaart, koopia sünnitunnistusest ja 3x4 foto)

tuua kooli hiljemalt 30. juuniks 2020 (E - R kell 8.00 - 14.00). 

Info uute õpilaste vastuvõtmise kohta leiad  lingi alt   https://puigapk.edu.ee/et/vastuvotu-tingimused-ja-kord Dokument sisaldab ka taotluse vormi. 

Taotlus saata aadressil puigakool@gmail.com või tuua kooli sekretäri kätte (tel 53434383). 

 

Info: Direktor Siiri Plangi (tel 50 71012)