Puiga Põhikool

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nädal 14. - 17. aprill Puiga Põhikoolis

Trüki

Teisipäev, 15. aprill

 • Toimus õppenõukogu koosolek. Kinnitati õppekogude tellimus 2014. aastaks. Külalised noorsoopolitseist rääkisid koostöövõimalustest. Siiri Plangi ja Anneli Orion tutvustasid  kiusamisest vaba kooli projekti käiku. Kuulati ära  info 8. klassi õpilaste loovtööde valmimisest  ja 9. klassi õpilaste lõpueksamiteks valmistumisest.

Kolmapäev, 16. aprill

 • 4. klassi õpilased käisid Puiga Lasteaias esinemas.
 • Õppealajuhataja Siiri Plangi ja logopeed Malle Tolga osalesid Võru Maavalitsuse Haridus– ja sotsiaalosakonna poolt korraldatud tunnivaatluse alasel koolitusel Osulas.
 • Hoolekogu tutvustas   lastevanematele kavandatava koolilõpu pereürituse kava.
 • Kooli saalis toimus maakonna kultuuritöötajate õppepäev.

Neljapäev, 17. aprill

 • 4. klass käis õppekäigul Karula Rahvuspargis.
 • 5.-9. klassi nutikamad õpilased osalesid Võru I Põhikoolis  Sudokude lahendamise võistlustel.

Eelinfo

Kooliõde Kätlin Pilt koolis:  29. aprill.

Viimati uuendatud 21. aprill 2014, kell 13:57
 

Fotokonkurss "Selfie"

Trüki

Kes ei teaks, mis on selfie. Tänapäeva nutiseadmete laiatarbekaubaks muutudes on selfie'dest kujunenud täiesti eraldiseisev ja arvestatav fotožanr. Millega on siis tegu? Selfie on lühidalt öeldes autoportree ehk iseendast tehtud pilt. Enamasti tehakse selfie'sid nutitelefonide või tahvelarvutitega, kuid parema tulemuse saavutamiseks võib kasutada ka fotokaamerat.

Kuulutame välja kevadise fotokonkursi "Selfie". Ja et lisada väljakutsele ka väike twist ehk siis kirsiks tordil olgu nõue, et igal portreel on aksessuaarina kasutatud peakatet. Auhinnafond on 60€.

Kõige lihtsam on selfie't teha muidugi nii, et võtad oma mobla kätte ja sekund hiljem ongi pilt valmis: lihtsalt üks poolhämar udune suvaklõps, millesarnaseid postitatakse netiavarustes igas tunnis umbes miljon. Me ei soovita kellelgi midagi nii lihtlabast konkursile esitada. On olemas parem moodus. Nimelt, põhjalikumalt ettevalmistudes ja pisut rohkem vaeva nähes on selfie't tehes võimalik astuda isegi professionaalse portreefoto pärusmaale ning püüda vallutada seal kõrguvaid kunstilisi tippe. Kuidas seda täpselt teha, jätaksime ehk siinkohal paljastamata. Peamine on vaid see, et lähenetaks asjale loominguliselt, võetaks arvesse valguse langemisnurka ja vaadataks, mis jääb taustale. Ja muidugi peakate - siin ei tohiks küll oma loomingulisust varna riputada!

OSALEMISTINGIMUSED

Konkursil saavad osaleda kõik Puiga Põhikooli õpilased. Osalema on kutsutud ka kooli töötajad.

NB! Konkursil osalevad vaid õpilaste enda tehtud originaalfotod. Fotode konkursile esitamisega kinnitab õpilane, et tema poolt esitatav foto on tema enda poolt pildistatud ja kuulub talle. Nõuetele mittevastavad fotod eemaldatakse konkursilt. Kui osaleja on konkursile esitanud rohkem kui ühe foto, osaleb konkursil viimasena saadetud pilt.

Konkursil osalemisega saab kool õiguse kasutada konkursile esitatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks trükiväljaannetes ja internetis või muul viisil.

ŽÜRII JA AUHINNAD

Konkursile laekunud töid hindab žürii kooseisus: õpetajad Merike, Maire ja Tõnis.

Žürii lähtub fotode hindamisel järgmistest põhimõtetest:

 • Vastavus teemale "Autoportree" ja peakatte olemasolu.
 • Kunstiline hinnang, kompositsioon ja valguse kasutamine.
 • Tehniline kvaliteet, võtte keerukus ja õnnestumine.

Auhinna pälvivad kolm parimat selfie't. Auhinnafond on 60€.

I koht: VTÜ kinkekaart 30€

II koht: VTÜ kinkekaart 20€

III koht: VTÜ kinkekaart 10€

Võru Tarbijate Ühistu kauplusi näed siin.

Fotokonkursi tulemused kuulutame välja ja auhinnad anname üle 8. mail 2014 Emadepäeva kontserdil.

Soovime kõigile inspireerivaid hetki iseendaga ja kauneid selfie'sid.

Foto: Wikipedia

Viimati uuendatud 14. aprill 2014, kell 16:36
 

Nädal 7. -11. aprill Puiga Põhikoolis

Trüki

Esmaspäev, 7. aprill

 • Algas muusikanädal, mis viidi läbi õp. Tiina Rõigase eestvedamisel  alljärgneva kava järgi:

*Esmaspäev -  muusikakooli õpilased esinemas ja pille tutvustamas

*Teisipäev – Karaoke 1. - 4. klassile

*Kolmapäev – vahetundide ajal  kooli saalis disko

* Neljapäev – mudilaskoor ettelaulmisel Võrus

*Reede – vanema kooliastme õpilastele  muusikaline võistlus Kuldvillak.     Tublimate autasustamine. Vahetundidel võimalik valmistada lihtsamaid muusikainstrumente.

Teisipäev, 8. aprill

 • Toimus eelkoolilaste 4. kokkusaamine.
 • Hoolekogu tutvustas lastevanematele planeeritava õppeaasta lõppu planeeritava perepäeva kava.

Neljapäev, 10. aprill

 • Mudilaskoor käis Võrus laulupeoeelsel ettelaulmisüritusel.

Reede, 11. aprill

 • Kooli 2. – 6. klassi tublimad käisid valla poolt organiseeritud preemiareisil Rakveres.
 • Õp. Meelis Reinberg osales Võrus spordi administreerimise alasel täiendkoolitusel.
 • Õp. Diana Petrikova osales vene keele õpetajate täiendkoolitusel 11. -12. aprillil.

Eelinfo

Kooliõde Kätlin Pilt koolis:    24. aprillil, 29. aprillil.

Viimati uuendatud 11. aprill 2014, kell 21:41
 

Nädal 31. märts – 4. aprill Puiga Põhikoolis

Trüki

Teisipäev, 1. aprill

 • Aila Näpustuudio juhendamisel oli soovijatel 1. - 5. klassidest  võimalik valmistada naljapäeva meeneid.
 • Tähistamaks lasteraamatupäeva  toimus kooli saalis 1. - 4. klassi õpilastega lasteraamatutegelaskujude karnevaliüritus.

Neljapäev, 3. aprill

 • Õp. Tõnis Anton osales 3. - 4.aprillil fotograafia alasel täiendkoolitusel.

Reede, 4. aprill

 • 1.-3. klassi jalgpallivõistkond osales Rõuge Põhikoolis toimunud algklasside jalgpallivõistlustel. Saavutati IV koht.
 • Õp. Meelis Reinberg osales tööalasel spordi administreerimise alasel  täiendkoolitusel.
 • Teist aastat  toimus koolis lustiline ja haarav  Palyback-show.

Huvijuht Merike Lipp:

"Sellel aastal olid eestvedajaks 8. klassi kaks tüdrukut. Neiud tegid kutse ja proovisid ka ise aktiivse osalemisega eeskujuks olla.

Pisike  Helis esimesest klassist   kehastus  Birgit Õigemeeleks, kes  oligi tõeline superstaar. Pilt ja taustamuusika ning julge esitlus valges kaunis kleidis vakatas saali. Teisena proovis kuulajaid võluda Jan (Ott Leplandi lauluga)  „Kuula“.

Esinesid Hellad Velled  (kaks julget 2. klassi tüdrukut- Ketriin ja Kerli).

3. klassist astusid üles Mailis, Meybel ja taustatantsija Robin ja Markus. Laval esitati Getter Jaani ja Maia Vahtarmäe lugu „Meelelahutajad“.

4. klassist Avelin ja Aliis tegid kauni tantsulise esituse ansambli Pink loo järgi.

5. klass üllatas lausa videot meenutava etteastega. Terve klass näitas üksmeelt ja kõik olid laval rollis.

6. klassist kehastusid kolm poissi Kõrsikuteks. Kuidagi rahustavalt, aga haaravalt esinedes said Markus, Hannes ja Clay publikult tormilise aplausi.

Nüüd said sõna korraldajad ise. Taustapildiks soe ja mõnus rand ning laval trikoodes energilised Kerli ja Sandra. Loo lõpetasid nad üllatava hüppega.

Viimasena astusid üles 9. klassist Kristjan, Siim, Regiina, Merelle looga Fergalicious. Tantsu, breiki, liikumist, nautimist ja lõppu Kristjani salto pani publiku ahhetama.

Aitäh kõigile esinejatele ja tublidele abilistele.

Esinemisjulgus, kogemus, laval olemine ja rambipalavikuga toimetulek on kindlasti kõigile lastele kindlaks „seljakotiks“ tulevases töös, elus. Julget esinemist ka tulevikus."

Eelinfo

Kooliõde Kätlin Pilt koolis:   16. aprillil, 24. aprillil, 29. aprillil.

Viimati uuendatud 06. aprill 2014, kell 20:23
 

Nädal 24. - 28. märts Puiga Põhikoolis

Trüki

Esmaspäev, 24. märts

 • Matemaatikaõpetaja  Ruth Viksi eestvedamisel toimus järjekordne  matemaatikanädal. Iga päev oli pühendatud teatud alateemale:

Esmaspäev – peastarvutamine;

Teisipäev - anagrammid;

Kolmapäev – valikvastustega nuputamis- ja liikumisülesanded;

Neljapäev – osalemine nuputamisvõistlusel  Känguru;

Reede – ruumilistest kujunditest klassilinnak kooli saalis, võistlused ja  autasustamine.

Kolmapäev, 26. märts

 • Hoolekogu liige Aliis Vene tutvustas õpilastele ja õpetajatele planeeritava pereürituse olemust. Selle korraldaks kooli hoolekogu ja see toimuks lastekaitsepäeval pühapäeval, 1. juunil 2014 kooli ruumes ja hea ilma korral ka pargis. Ürituse õnnestumiseks on vajalik perede piisav huvi ja osalus, seda uuritakse küsitluslehe kaudu.

Neljapäev, 27. märts

 • Kooli tublimad nuputajad kõikidest klassidest  lahendasid populaarse rahvusvahelise matemaatikavõistluse „Känguru“ ülesandeid.
 • Õp. Siiri Plangi ja õp. Anneli Orion osalesid 27. -28. märtsil MTÜ Lastekaitse Liidu projekti  „Kiusamisest vaba kool“ koolituspäevadel Tallinnas.
 • Inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadil Võru kesklinna koolis osalesid Annabel Sulg ja Annika Jagomäe 8. klassist ning Lauri Pähn ja Eliiza Anastasia Mihhailov 9. klassist

Reede, 27. märts

 • Õp. Tõnis Anton osales inglise keele õpetajate täiendkoolituspäeval Tartus teemal „Aktiivõppe meetodid võõrkeeles“
 • Autasustati matemaatikanädala tublimaid nuputajaid. Aitäh kõigile osalejatele ja korraldajatele.

Eelinfo

Kooliõde Kätlin Pilt koolis:  21. märtsil, 16. aprillil, 24. aprillil, 29. aprillil.

Viimati uuendatud 31. märts 2014, kell 20:27
 


Lehekülg 1 / 21


Teated

Käimas on fotokonkurss "Selfie". Osalema on oodatud kõik õpilased ja kooli töötajad. Fotode esitamise lõpptähtaeg on 1. mai 2014.

Loe edasi ...

Kalender

Eelmine kuu aprill 2014 Järgmine kuu
E T K N R L P
week 14 1 2 3 4 5 6
week 15 7 8 9 10 11 12 13
week 16 14 15 16 17 18 19 20
week 17 21 22 23 24 25 26 27
week 18 28 29 30

Mis toimub?

24.04.2014 kell 13:20
Lastekooride ettelaulmine Võru Kandles

28.04.2014 kell 08:00
5. klass õppekäigul Piusal

02.05.2014 kell 08:00
6. klass õppekäigul Pähnis

Mõttetera

Kõige kasutumad arvutiprogrammid on tavaliselt kõige rahuldustpakkuvamad.

Murphy

Ilmateade

Kes on kodulehel?

Meil on lehel 47 külalist 

Serverit teenindab EENet

© 2014  Puiga Põhikool  |  Tel. +372 78 28080  |  e-post: kool@puigapk.edu.ee   |  Web